Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно усієї інформації, яку Компанія може отримати про Користувача під час використання сайту, розташованого на доменному імені https://matraswow.com.ua/, а також його субдоменах.

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Поточна Політика конфіденційності використовує наступні терміни:

1.1.1. “Адміністрація сайту” (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління Cайтом, які організовують і / або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними .

1.1.2. “Персональні дані” – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної або визначуваної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3. “Обробка персональних даних” – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. “Конфіденційність персональних даних” – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. “Сайт” – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): https://matraswow.com.ua/, а також його субдоменах.

1.1.6. “Субдомени” – це сторінки або сукупність сторінок, що розташовані на доменах третього рівня, належать Сайту, а також інші тимчасові сторінки, внизу яких вказана контактна інформація Адміністрації.

1.1.7. “Користувач Сайту” (далі – Користувач) – особа, що має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і що використовує інформацію, матеріали і продукти Сайту.

1.1.8. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, що надсилається веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP- запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8. “IP-адреса” – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, через яку Користувач отримує доступ на Сайт.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Сайту Користувачем означає згоду з поточною Політикою конфіденційності і умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.

2.3. Поточна Політика конфіденційності застосовується до Сайту. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

  1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Поточна Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації по нерозголошенню і забезпеченню режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації при реєстрації на Сайті, при відправці запиту з Сайту на отримання інформації або при підписці на інформаційну email-розсилку.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках поточної Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на Сайті і включають наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (email);

3.2.4. адреса поштової доставки замовлення.

3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:

– IP-адреса;

– інформація з cookies;

– інформація про браузер;

– час доступу;

– реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, що вимагають авторизації.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики по IP-адресах своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою попередження, виявлення і вирішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, що не обумовлена вище (історія відвідувань, браузери, що використовуються, операційні системи і так далі) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. цієї Політики конфіденційності.

  1. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використати в цілях:

4.1.1. Встановлення з Користувачем зворотнього зв’язку, включаючи надсилання повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, обробки запитів, заявок і замовлень від Користувача.

4.1.2. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, попередження шахрайства.

4.1.3. Інформування Користувача електронною поштою та за допомогою месенджерів.

4.1.4. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних із використанням Сайту.

4.1.5. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту.

  1. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на основі і в порядку, встановленому законодавством України.

5.3. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація вживає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання Сайту, і давати згоду на їх обробку.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни цієї інформації.

6.1.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до чинного законодавства.

 

6.2. Адміністрація зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, вказаних в п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати її без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація не несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, у тому числі у випадках, передбачених п.п. 5.2. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Ресурсу.

7.2.3. Була розголошена з відома Користувача.

7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, у тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, враховуючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.

7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (у тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти, фотографії і т.д.), до якої він може мати доступ як до частини Сайту, несе особа, що надала таку інформацію.

7.5. Користувач погоджується, що інформація, яка надана йому як частина Сайту, може бути об’єктом інтелектуальної власності, права на яку захищені і належать Адміністрації, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на Сайті. Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, поширювати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або частково), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно до умов окремої угоди.

7.6. У відношенні текстових матеріалів (статей, публікацій, що знаходяться у вільному публічному доступі на Сайті) допускається їх поширення за умови, що буде вказано активне індексоване посилання на Сайт https://matraswow.com.ua/.

7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або збиток, понесений Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження якого-небудь Змісту і інших комунікаційних даних, що містяться на Сайті або тих, що передаються через нього.

7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що сталися через: використання або неможливість використання Сайту або окремих сервісів; несанкціонований доступ до комунікацій Користувача; заяву або поведінку будь-якої третьої особи на сайті.

7.9. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на Сайті, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

  1. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. До звернення до суду з позовом по спорах, що виникають в стосунках між Користувачем і Адміністрацією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання суперечки).

8.2. Одержувач претензії впродовж 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.4. До цієї Політики конфіденційності і стосунків між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.

  1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.